Online marketing and web engineering blog


latest webdesign news from adapttoweb

SEO оптимизация на jQuery

SEO оптимизацията е нужна на всеки сайт да може да излиза в по-горно място при търсене в Google.

За да се оптимизира даден сайт, той трябва да се зарежда за по-малко от 500 ms. Отделно ако има страници, които се зареждат с jQuery трябва да бъдат ръчно въведени в Google, заради използването на display: none; в CSS. Това е нещото, което прави дадена част от сайта невидима за нас, но в същото време я прави и невидима и за GoogleBot, което изобщо не е добре за оптимизацията. Поради тази причина има няколко хитринки, които помагат за по-доброто SEO.

Най-важното нещо е страниците да бъдат хеширани, за да може Google да ги види.
Ако се използва JavaScript за сменянето на страниците, трябва всяка страница в URL-а да бъде отбелязана с #. Примерно www.demosite.com/#about. Отделно трябва да се използват метатагове за всяка страница и ключови думи и трябва да има файл robots.txt, чиято функция е да укаже на роботите на търсещите машини да знаят кои файлове и папки да индексират от сайта. Като в случая файловете са статични и при избиране на #about се заражда about.html. Процеса на зареждане е малко бавен, но е по-добре за SEO-to. Пример:
$(‘#forms’).load(‘about.html’), function() {
// Code hre runs once the content has loaded.
// Put all your event handlers etc. here.
}

Друг от начините за динамични страници е да се направи отделна страница на php с всички променливи (PHP page that spits variables to the CMS), които използва AJAX.  Това е добър начин да се кешира информацията и дава добър контрол върху SEO оптимизацията. Също така и се премахват постоянните страници.

Също така в по-горните линкове се казва, че било добра практика да се пише JavaScript в самия <a href>, което зарежда страниците.

1. <a href=”#” onclick=”myfunction(); return false”>My button</a>
2. <a href=”javascript:myfunction();”>My Button</a>

Като заключение трябва да има href връзки, без тях много се намалява SEO оптимизацията. Понеже jQuery е още млад и не е userfriendly към SEO-то, което не е добре, докато Ajax е оптимизиран и всеки ден се работи по въпроса jQuery да настигне Ajax по отношение на оптимизацията.

Една добра идея, дал я анонимен потребител, е да се замени display: none; с z-index; като по този начин елемента става невидим за нас, но пък за Google остава видим.

Коментарите са затворени.